CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Aquestes condicions generals regulen el procediment de contractació que estableix ÜMBRELLA F&FI, S.L. a través de la seva pàgina web.

La normativa de referència és la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSI), i el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (LGDCU).

ÜMBRELLA F&FI, S.L. té la següent adreça: Av. Mogent 262- 264 08450 Llinars del Vallès (Barcelona)

El CIF/NIF de l´entitat és el B65876351.

La pàgina web d’ÜMBRELLA F&FI, S.L. és: http://umbrellamix.com/

El correu electrònic de contacte és: info@umbrellamix.com

L´accés, navegació i/o contractació a través d´aquesta pàgina web suposa  l´acceptació per part del client de les presents condicions generals i particulars. En cas de desacord, l´usuari ha de abstenir-se d´utilitzar aquesta plataforma.

Quines reserves es poden fer a través de la nostra web?

A través de la nostra web https://www.umbrellamix/tienda els clients podran realitzar la compra de Complements Alimentaris

Umbrella a través de la seva web, necessita les dades bancàries o targeta del client que faci la compra. Les dades bancàries de la targeta, només es demanaran si són necessàries per a garantir la compra.

Procediment de realització de la Compra

Per tal de realitzar una comanda a través de la nostra pàgina web, el client haurà d´identificar-se donant unes dades bàsiques i necessàries que es demanaran en els camps corresponents. També haurà de donar les dades bancàries necessàries per tal de garantir la compra.

Un cop la compra estigui feta, havent seleccionat els serveis desitjats per part del client, s´indicarà que el procés ha finalitzat i s´enviarà al client un justificant de la compra efectuada. Aquest justificant també podrà veure´s i ser descarregat i imprès per part del client a través de la plataforma de compra electrònica.

Abans d´acabar amb el procés de compra, sortirà una finestra de confirmació a la web, per tal que el client confirmi les seves dades i les de la compra. Quan el client premi el botó d’acceptació, s’entendrà efectuada la compra i s´establirà entre les dues parts un vincle de tipus contractual “oferta-acceptació”, que podrà provar-se mitjançant la documentació generada electrònicament.

Si el client introdueix una dada errònia, podrà rectificar-la tornant endarrere (és a dir, a la pàgina anterior), sempre i quan la plataforma i el seu servidor permetin aquesta opció. En cas contrari, haurà de rectificar les dades escrivint un missatge a l´adreça electrònica: info@umbrellamix.com

El dia i l’hora que el client hagi comprat, no s’haurà de mostrar per rebre el producte i correspondrà al justificant de compra a la seva recepció.

Els passos per a efectuar una compra a la web són, doncs:

1- A l´apartat “Compra”, escollir el producte desitjat.

2- Escollir el servei de transport o recollida a la seu d’Umbrella Group, i indicar el número de productes que volen comprar.

3- Llegir-se les condicions de compra, i escollir -si es desitja- algun altre servei dels que es puguin oferir de forma electrònica.

4- Introduir les dades d’identificació i les dades bancàries sol·licitades, i acceptar les condicions d’ús i de compra.

5- Descarregar-se o guardar el rebut justificatiu de la compra.

Política de preus

Els preus indicats a la pàgina web seran vinculants i tindran la consideració d´oferta pre-contractual. Els preus inclouran l´IVA, a menys que s´indiqui el contrari. Quan un servei comporti un descompte o es tracti d´una oferta promocional, s´indicarà així mateix de forma clara en la pàgina web.

Els preus indicats en la web seran vàlids durant el període que s´indiqui en la mateixa pàgina, o fins que es publiquin uns nous preus, moment en què aquells primers deixaran de ser vàlids.

Política de desistiment

De conformitat amb la legislació vigent, el client podrà cancel·lar la compra si no ha estat enviat el seu paquet a transport. Si la cancel·lació es produeix durant el repartiment del mateix, una vegada rebut el producte pot contactar al telèfon +34 93 732 30 64 per procedir a la devolució, tenint en compte que totes les despeses de transport seran a compte del client.

Idioma en què podrà formalitzar-se la compra

El client podrà realitzar la compra en els següents idiomes, tots ells disponibles a la pàgina web: català, castellà i anglès. Opcionalment també poden escriure a info@umbrellamix.com o contactar al telèfon +34 93 732 30 64 en Italià o Francès.

Política de Protecció de Dades

Pel que fa a les dades personals recollides dels clients en el procés de compra electrònica, la política de Protecció de Dades de Umbrella F&FI, S.L. pot consultar-se a la pàgina sobre Política de Privacitat, accessible a través de la pàgina d´inici de la web.

La responsabilitat de la veracitat de les dades introduïdes pel client en el procediment de compra serà exclusiva del mateix client, el qual, a més, haurà de fer front a les conseqüències que comporti el fet d´utilitzar dades (correctes o incorrectes, verídiques o no) amb finalitats il·lícites.

Resolució de controvèrsies

Per a la resolució de controvèrsies sorgides entre l´empresa titular Umbrella F&FI, S.L. i el client, la jurisdicció competent serà la que en cada moment prevegi la legislació processal i de demarcació i llei espanyola.

En cas que Umbrella estigui adherit a un mecanisme de resolució de disputes de tipus extrajudicial, ho indicarà en aquest mateix apartat. Igualment, el client podrà sol·licitar que una controvèrsia es resolgui per la via de l´arbitratge o qualsevol altre mitjà de resolució extrajudicial de conflictes, i aquesta sol·licitud no serà vinculant per a l´hotel excepte quan la legislació exigeixi sotmetre´s a aquest tipus de mecanisme de forma prèvia i obligatòria a la via judicial.